Alle tekster på Nielcoshop.dk er underlagt dansk lov om ophavsret. Efter denne lovs § 1 tilhører teksterne på denne side Nielcoshop.dk v/ Nielco IT.

Du må ikke uden forudgående specifik og skriftlig godkendelse bruge indholdet på denne side. Indholdet refererer både til tekster, billeder, video og opsætning. Vi forholder os retten til at sende en faktura for misbrug, hvis vi finder vores indhold på andre sider uden vores accept.

Vi gør i den anledning opmærksom på, at en eventuel faktura ikke giver ret til fortsat brug.

Derfor har vi ophavsret

Ophavsret i Danmark gives automatisk til den, der skaber et værk. Det følger af Ophavsretslovens § 1. Det er altså ikke nødvendigt at skrive, at man har ophavsret over et givent værk – fx et billede eller en tekst. Det får man helt automatisk.

Ophavsretten gives automatisk i Danmark for at sikre kunstneren – den, der har lavet værket. Ellers ville det aldrig kunne betale sig at lave noget, da alle blot ville kunne kopiere det.

For så vidt angår tekster online er der også den problematik, at søgemaskinerne – Google især, da de har cirka 97 % af det danske marked – kun vil vise ét stykke indhold en gang. Hvis to sider har det samme stykke indhold, vil en af dem blive straffet. I praksis kan Nielcoshop.dk blive straffet, hvis et større og mere autoritært domæne i Googles øjne stjæler og bruger vores tekst. I det tilfælde sender vi også en faktura for brugen af teksten – men stadig ikke fortsat brug.

Ønsker du at læse mere om dette fænomen, skal du søge efter ’duplicate content’.

Vi vil gerne hjælpe

Har du set vores tekster, billeder og opsætning, og ønsker du at gøre brug af det?

Vi er naturligvis til at tale med – send blot en mail til info@nielcoit.dk eller ring 70 13 63 23.